Strona główna   /   Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne
Laboratoria
O domenie
 

Domena „Technologie informacyjne i telekomunikacyjne” łączy partnerów z następują…cych Wydział‚ów Politechniki Gdań„skiej:

  • Wydział‚ Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki: Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej / Centrum Doskonałoś›ci WiComm – Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej
  • Wydział‚ Inżynierii Lą…dowej i Środowiska: Katedra Inżynierii Drogowej, Katedra Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie, Katedra Mechaniki Budowli i Mostów / Centrum Cure, Katedra Podstaw Budownictwa i Inżynierii Materiałowej oraz Zakł‚ad Geodezji.

W przypadku WETI istnieje daleko posunięta współ‚praca z wieloma przedsiębiorstwami z branży ICT z terenu Pomorza, uczestniczą…cymi w projektach sieci współpracy, w tym m.in. w Pomorskim Klastrze ICT. W tej samej domenie równolegle rozwijającym się™ nurtem jest diagnostyka obiektów inżynierii lą…dowej i wodnej. Należą… do niej badania nieniszczące, diagnostyka dynamiczna, systemy monitorowania obiektów istniejących, jak i nowo projektowanych.