Strona główna   /   Ochrona Środowiska   /   Mobilne Laboratorium Diagnostyki i Technologii Środowiska

Mobilne Laboratorium Diagnostyki i Technologii Środowiska

Wyposażenie zakupione / planowane

 

Kalorymetr reakcyjny z pomiarem w czasie rzeczywistym
Sonda IR do kontroli reakcji in-situ
Układ dozowania chemikaliów
Pompy do cieczy agresywnych, zestwa 3 pomp
Detektor fotojonizacyjny sumy lotnych zwią…zków organicznych
Analizator skł‚adu gazów (O2, CO, NO, NO2, CO2)
Zbiornik ze stali 314T, V 1200 dm3 
Oprogramowanie SoftPLC
Oprogramowanie do wiualizacji procesu
Oprogramowanie sterownika procesu