Strona główna   /   Ochrona Środowiska
Laboratoria
O domenie
 

Domena „Ochrona Ś›rodowiska” realizowana jest obecnie wyłą…cznie przez Katedrę™ Technologii Chemicznej Politechniki Gdań„skiej, współ‚dział‚ają…ca z ponad 20 przedsię™biorstwami, w tym gł‚ównie z Rafinerią Gdańską…, a w zakresie wdrożeń„ z Pomorskim Centrum Technologicznym.

Głównym produktem myś›li twórczej jest opisane szczegół‚owo dalej Mobilne Laboratorium Diagnostyki i Technologii Śšrodowiska (obecnie 1 jednostka).