Strona główna   /   Materiały funkcjonalne i nanotechnologie
Laboratoria
O domenie
 

Domena „Materiał‚y funkcjonalne i nanotechnologie” łą…czy wielu partnerów: Politechnikę™ Gdań„ską…, Uniwersytet Gdań„ski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademię™ Morską… w Gdyni, Centrum Techniki Okrętowej. W projekcie z tej domeny udział‚ biorą następują…ce Wydział‚y i Katedry:

  • Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Polimerów
  • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Katedra Fizyki Ciała Stał‚ego
  • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych
  • Wydział‚ Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej

W Uniwersytecie Gdańskim w domenie uczestniczą…:

  • Wydział‚ Chemii, Zakł‚ad Technologii i Nanotechnologii Chemicznej,
  • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki; Zakł‚ad Spektroskopii Fazy Skondensowanej


Wszystkie laboratoria zajmują… się syntezą… i badaniem wł‚aś›ciwości materiał‚ów funkcjonalnych, w tym nanomateriałów do różnorodnych zastosowań„, materiał‚ów optoelektronicznych i luminescencyjnych, głównie do zastosowań„ elektronicznych i energetycznych, materiałów biomedycznych na implanty długotrwał‚e, materiałów polimerowych na implanty krótkotrwałe i w przemyś›le chemicznym.