Strona główna   /   Aktualności
Aktualności
 
2010-08-27

Zakończył‚ się™ pierwszy etap remontu na Uniwersytecie Gdańskim

Od czerwca br. przeprowadzane są prace remontowe na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego mające na celu modernizację i dostosowanie do potrzeb badawczych pomieszczeń zajmowanych przez Laboratorium Charakteryzacji Materiałów Luminescencyjnych i Nanomateriałów działające w ramach projektu „Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE”, w obrębie domeny: Materiały Funkcjonalne i Nanotechnologie. Całkowity koszt remontu tego laboratorium to 250.000,00zł. Połowę powyĹźszej kwoty ujęliśmy juĹź we wniosku beneficjenta o płatność dla działania 1.5.1 (Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-13, złoĹźonym do Agencji Rozwoju Pomorza w dn. 21.09.2010r. Łączne wsparcie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla powyĹźszej inwestycji wyniesie 187.500,00zł.

 
Pozostałe aktualności