Strona główna   /   Aktualności
Aktualności
 
2010-10-06

Oznakowaliś›my budynek Kuźni na Politechnice Gdańskiej

W odremontowanym budynku „KuĹşni” na kampusie Politechniki Gdańskiej zlokalizowane są pomieszczenia laboratoryjne Centrum Civitroniki. Jest to jedno z laboratoriów tworzonych w ramach projektu „Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE”, w obrębie domeny: Technologie Informacyjne i Telekomunikacja . Koszty rozbudowy i remontu tego budynku przedstawiliśmy do rozliczenia w ramach wniosku beneficjenta o płatność dla działania 1.5.1 (Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-13. Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych ujętych we wniosku to 1.422.093,77zł z czego 1.066.570,32zł zostanie zrefundowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dlatego teĹź w dniu wczorajszym budynek został oznakowany tablicą informacyjną zgodną z wytycznymi dotyczącymi promocji projektów UE dla Beneficjentów RPO WP 2007-13.

 
Pozostałe aktualności